Sınavsız Geçiş Sistemi Nedir? Nasıl yapılır? Öss Sınavsız geçiş

Arkadaşlar sınavsız geçişle ilgili çok soru gelmeye başladı.O yüzden bu yazıyı ekledim.Lütfen dikkatli okuyup daha sonra soru soralım.


Sınavsız Geçiş


Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programlar uygulandığı öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksek okullarına sınavsız olarak yerleştirilecekler. Sınavsız Geçiş 2002-2003 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.

METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde en az bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi kurulabilir.

ADAYLAR KONTENJANLA ALINACAK

Mesleki ve Teknik Lise mezunlarının kendi alanlarındaki meslek yüksekokullarına sınavsız geçişi, ayrılan kontenjanla sınırlı olacak.

Her METEB' deki meslek yüksekokulu programlarının kontenjanları önceden tespit edilecek ve bir programın kontenjanı hangi öncelikte doluyorsa ondan sonraki önceliklerde yapılmış tercihler dikkate alınmayacak.

Her adayın, ortaöğretim başarı puanı baz alınarak “Mesleki Ortaöğretim Başarı Puanı- (MOBP)” hesaplanacak ve bu puanlara göre yerleştirme yapılacak. Adaylar, öncelikle bulundukları METEB' deki yüksekokullara yerleştirilecekler. Herhangi bir nedenle bulunduğu METEB' deki meslek yüksekokuluna yerleşmeyen adaylar, diğer METEB' lerdeki okullara kaydırılabilecekler.

Bunların yanı sıra adaylar meslek yüksekokullarına yerleştirilirken, mezun oldukları okulların türleri ve öğretim süreleri, mezuniyet yılları ve yapacakları tercihler de göz önünde bulundurulacaktır.

HANGİ ADAYLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Meslek yüksekokullarına yerleştirme yapılırken, son sınıf öğrencilerine öncelik tanınacak. Son sınıf öğrencilerinden de Anadolu teknik lisesi öğrencileri, meslek yüksekokullarına yerleştirilecek birinci öncelikli adaylar arasında yer alıyor. Bu durumdaki adaylar, tercih etmeleri halinde bulundukları yerlerdeki METEB' e, olmazsa bulundukları yerin dışındaki bir METEB' e, mesleki ortaöğretim başarı puanlarına göre yerleştirilecekler.

Anadolu meslek lisesi öğrencileri de Anadolu teknik lise öğrencilerinin ardından, meslek yüksekokullarına yerleştirilecek öncelikli adaylar arasına konuldular.

Anadolu teknik ve meslek lisesi öğrencilerinin ardından, normal öğretim yapan meslek liselerinin öğrencileri mesleki ortaöğretim başarı puanlarına göre meslek yüksekokullarına alınacaklar.

Öncelik sıralamasında son sınıf öğrencilerini, bir yıl önce mezun olanlar izleyecek. Bu sıralama, yıllara göre geriye doğru yapılacak ve yine Anadolu teknik, Anadolu meslek ve normal öğretim yapan meslek lisesi mezunlarına öncelik sırası izlenecek.

ESKİ MEZUNLAR DA BAŞVURABİLECEK

Bu öncelikler, mezuniyet yılının sınavsız yerleştirme yılına uzaklığı göz önünde tutulmak suretiyle, mesleki ve teknik liselerden mezun olanların tümünü kapsayacak şekilde devam edecek.

Mesleki ve teknik liselerden mezun olan adayların 2004-2005 öğretim yılı için meslek yüksekokulu programlarına yerleştirilebilmeleri, bu programlarda sağlanacak kontenjanlara bağlı kalacak.

ESKİ MEZUNLAR DAHA SONRA ALINACAK

Özellikle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından 2002-2003 öğretim yılından önceki yıllarda mezun olanlar, meslek yüksekokullarında yeterli kapasite, kontenjan artışı ve mesleki ve teknik liseler ile meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğü sağlandıktan sonra sınavsız girebilecekler.

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

Öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılan meslek yüksekokullarında kayıtlar tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirmede, önce aynı alandaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları, yine öncelik sırasına göre yerleştirilecek.

Sonra boş kalan kontenjanlara mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının farklı bölümlerinden mezun olanlar ile diğer lise mezunları, ilgili puan türünde hiçbir öncelik sıralamasına tabi tutulmadan yerleştirilecekler. Ancak, bu adayların ÖSS'ye girmeleri gerekiyor.

NOT: 2003-2004 yılı ortasında yapılan bir açıklama doğrultusunda henüz kesin olmamakla birlikte düz lise mezunları da ilk tercihlerinde 2 yıllık MYO tercihi yapabileceklerdir. Ama öncelik yine meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarına yerleşmelerinde olacaktır.

AÇIKÖĞRETİME SINAVSIZ VE KOŞULSUZ GEÇİŞ

Mesleki ve teknik liselerde okuyan adaylar veya mezunlar, istedikleri takdirde Açıköğretimin kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması bulunmayan mevcut ön lisans programlarına hiçbir öncelik göz önünde tutulmadan sınavsız kayıt yaptırabilecekler. Belli bir kontenjanı bulunan Açıköğretim programlarına ise öncelik sırası göz önünde tutularak öğrenci alınacak.

LİSANS PROGRAMLARI İÇİN SINAVA GİRİLECEK

Mesleki ve teknik liselerden mezun olanlar veya mezun olabilecek durumdakiler, kendi alanlarındaki lisans programlarına veya kendi alanları dışındaki 2 veya 4 yıllık Açıköğretim programlarına girmek isterlerse mutlaka ÖSS'ye katılacaklardır.

Bu adayların alanları dışındaki meslek yüksekokulu programlarından pek çoğuna girebilmeleri, meslek yüksekokullarında yeterli kapasite artışı sağlandıktan sonra ÖSS' ye girmek suretiyle Y-ÖSS puanlarına göre mümkün olabilecek.

DİĞER LİSE MEZUNLARI

Mesleki ve teknik liselerin dışında kalan liselerden mezun olanlar veya 2003-2004 öğretim yılında bu liselerden mezun olabilecek durumdakiler, lisans ve ön lisans programlarına, Açıköğretimin ön lisans veya lisans programlarına girmek isterlerse 2004-ÖSS'ye katılacaklar. Bu adaylar, meslek yüksekokulu programlarından sınavsız yerleştirme sonunda açık kalacak kontenjanlara, istedikleri takdirde, Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebilecekler. (Düz lise mezunları da ilk yerleştirmelerde 2 yıllık meslek yüksekokullarından tercih yapabileceklerdir)

KKTC'deki mesleki ve teknik eğitim liseleri ile yurtdışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu bitirenler de sınavsız geçiş için başvurabilecekler. Bu adayların durumu, yine öncelik sırasına göre değerlendirilecek.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !